Jak zapobiec uszkodzeniom technologicznym przez biopaliwo?

27. 03. 2023

Jak zapobiec uszkodzeniom technologicznym przez biopaliwo?

To, że nowoczesne paliwa (np. E10, E15, E85) zawierają etanol, nie jest tajemnicą, jednak znacznie mniej wiadomo na temat wpływu, jaki te biopaliwa mogą mieć na niektóre elementy silnika.

Benzyna i etanol są łatwopalnymi cieczami, ale mają różne właściwości chemiczne jak i skład, a po zmieszaniu mogą reagować i tworzyć nowe, kłopotliwe związki.

Jednym z powodów, dla których mieszanina benzyny i etanolu jest szkodliwa, jest fakt, że etanol ma zdolność pochłaniania wilgoci ze środowiska i dodawania jej do benzyny. Woda ta może reagować z metalowymi elementami w układzie paliwowym i powodować korozję. Ponadto nowo powstałe związki mogą mieć tendencję do tworzenia osadów i osadzania się na ścianach układu paliwowego, co może prowadzić do dalszej korozji i zatykania filtrów oraz dysz.

Etanol może utleniać się do aldehydu octowego i kwasu octowego, które mogą uszkodzić i wytrawić niektóre elementy silnika. Mieszanie benzyny z etanolem prowadzi zazwyczaj do powstawania alkenów, które są niestabilne i mogą reagować z metalowymi składnikami w układzie paliwowym np. bezproblemowo trawi warstwę ochronną komory pływakowej gaźnika, a woda, którą etanol pochłania z powietrza, a następnie kończy dzieło zniszczenia, jak widać na poniższym obrazku:

Tak prezentuje się gaźnik, w którym nieoczyszczone paliwo z etanolem stało przez kilka miesięcy.

Ponadto etanol może uwalniać plastyfikatory z tworzyw sztucznych, co stanowi problem dla różnych uszczelek, membran w gaźnikach, plastikowych węży paliwowych itp. Materiały te stają się wtedy kruche i o wiele bardziej podatne na uszkodzenia. Wreszcie, etanol może, w pewnych warunkach, tworzyć osady, które zatkają cały układ paliwowy.

Niestety, gaźniki wszystkich typów i marek podlegają stopniowemu uszkadzaniu przez etanol...

Jak zapobiec uszkodzeniu układu paliwowego przez etanol?

 

Przede wszystkim zawsze używaj świeżego paliwa, gdzie etanol jeszcze nie wchłonął wody, a jednocześnie nie zmienił się jeszcze w agresywne związki. Najprostszym sposobem jest spuszczenie paliwa, gdy maszyna nie jest używana. Nie wystarczy tylko spuścić paliwo ze zbiornika, ważne jest również spuszczenie go z gaźnika. Jeśli gaźnik nie ma rurki spustowej, uruchom silnik i pozwól mu pracować, aż wypali pozostałe paliwo z gaźnika i zgaśnie.

Stosuj odpowiednie dodatki, mogą one zminimalizować negatywny wpływ biokomponentów w benzynie na gaźnik np. dodatki te mogą pomóc usunąć wilgoć z paliwa i chronić metalowe części gaźnika przed korozją. Oczywiście najlepiej byłoby używać tylko paliw bezetanolowych, ale nie wszędzie są one dostępne.

Czy ten artykuł był dla ciebie interesujący?
Udostępnij.
Może Cię zainteresować