Pokaż kategorie

Gwarancja podstawowa

 

 1. Dla tego produktu dostarczamy gwarancję, odpowiedzialność prawną za wady w okresie 24 miesięcy po zakupie. 
 2. Przy zastosowaniu sprzętu marki HECHT do celów komercyjnych, handlowych, komunalnych i innych niż prywatne, zapewniamy gwarancję i odpowiedzialność prawną za wady w okresie 6 miesięcy od daty zakupu. 
 3. Wszystkie produkty przeznaczone są do użytku  domowego chyba, że instrukcja obsługi w opisie eksploatacji lub  instrukcja użytkownika mówi inaczej. 
 4. Nieodpowiedni dobór produktów oraz fakt, że produkt nie spełnia Państwa wymagań, nie może stanowić powodu do reklamacji. Nabywca był zapoznany z właściwościami produktu. 
 5. Kupujący ma prawo żądać od sprzedawcy sprawdzenia poprawności funkcjonowania produktu i zapoznać się z jego obsługą. 
 6. Warunkiem uwzględnienia roszczeń gwarancyjnych jest fakt dotrzymania wskazówek dotyczących eksploatacji, obsługi, czyszczenia, przechowywania oraz konserwacji. 
 7. Uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, przeciążeniem, niewłaściwą obsługą lub interwencji poza autoryzowanym serwisem w trakcie okresu gwarancyjnego, są wyłączone z gwarancji. 
 8. Gwarancja nie obejmuje również zużycia części, powszechnie określanych jako eksploatacyjne (np. łożyska, szczotki węglowe, komutatory ...) 
 9. Zużycie produktu lub części produktu (np. słaba bateria lub jej zmniejszona pojemność po okresie normalnego używania przez 6 miesięcy)  i innych części, które w sposób naturalny się zużywają jest wyłączone z gwarancji. 
 10. Dla rzeczy, sprzedawanej po niższej cenie, gwarancja nie obejmuje wady, dla której została obniżona cena. 
 11. Szkody wynikające z istotnych wad materiału lub błędów producenta zostaną usunięte poprzez naprawę lub dostarczeniem nowego urządzenia. Podstawą jest to, iż produkt powróci do naszego centrum serwisowego nierozmontowane z dowodem zakupu. 
 12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 13. Czyszczenie, konserwacja, kontrola oraz ustawienie produktu nie podlegają pod gwarancję i dlatego czynności te są odpłatne. 
 14. Naprawy, które nie podlegają gwarancji, można odpłatnie przeprowadzić w naszym centrum serwisowym. Nasze centrum serwisowe chętnie sporządzi Państwu kosztorys naprawy. 
 15. Będziemy rozpatrywać naprawę tylko tych produktów, które zostały do nas wysłane i odpowiednio zapakowane wraz z uregulowaną opłatą. Należne nieopłacone - jako towar nienadający się magazynować, priorytetowe lub wysyłki specjalne – tak wysyłane produkty nie będą przyjęte. 
 16. W przypadku uzasadnionej reklamacji gwarancyjnej, prosimy o kontakt z naszym serwisem. Tam otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji. 
 17. Więcej informacji na temat punktów serwisowych można znaleźć na www.hechtpolska.pl 
 18. Utylizację Państwa starych urządzeń elektrycznych przeprowadzimy bezpłatnie.