Pokaż kategorie

Reklamacje

Reklamacje podlegają procedurze reklamacyjnej, która jest określona w regulaminie. 

Adres serwisu centralnego:

 

HECHT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 54

66-450 Bogdaniec

Zobacz na mapie

Reklamacje i naprawy:

 

95711 71 40 wew. 3

Informacje można uzyskać w dniach:

Pon. - Pt. 08:00-16:00

serwis@hechtpolska.pl

Złóż nową reklamację

Unijna platforma internetowa ODR

Posiadają Państwo możliwość skorzystania z rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). Informacje są również w  regulaminie sklepu w pkt. XIV

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Posiadają Państwo możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:  

a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży; 

b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą; 

c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl; 

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Jak rozpatrujemy reklamacje w poszczególnych przypadkach?

 • Dostarczony przedmiot jest uszkodzony

  Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonej przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera. Jeśli podczas odbioru przesyłki zauważysz, że jest ona uszkodzona, prosimy wypełnił wraz z kurierem protokół szkody i powiadom nas o tym.

 • Niewłaściwy towar w przesyłce/ brakujące elementy

  Jeżeli dostarczono Ci nie ten produkt, który zamówiłeś- skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku gdy przesyłka jest niekompletna i stwierdziłeś brak elementów- skontaktuj się z naszym działem reklamacji, gdzie pracownik poinformuje co zrobić w takiej sytuacji.

 • Kontrola produktu podczas odbioru osobistego

  W przypadku odbioru osobistego kupujący jest zobowiązany - tak jak w przypadku odbioru od kuriera- skontrolować produkt i zgłosić wszelkie wady natychmiast na miejscu lub odmówić przyjęcia towaru. W przypadku wykrycia widocznych wad po odebraniu produktu- reklamacja nie zostanie uznana.

 • Wada produktu (podczas trwania gwarancji)

  W przypadku gdy podczas prawidłowego użytkowani wystąpi uszkodzenie, a urządzenie jest objęte gwarancją- kupujący ma prawo złożyć reklamację, powiadamiając firmę na formularzu online
  Po wypełnieniu formularza firma HECHT zamawia na swój koszt, w ramach usługi door2door kuriera na wskazany adres i odbiera sprzęt do rozpatrzenia reklamacji. Po rozpatrzeniu HECHT odeśle produkt do Klienta. W przypadku gdy reklamacja okaże się bezzasadna lub powstałe uszkodzenia wynikają bezpośrednio z winy użytkownika naliczymy koszty transportu w wysokości: paczka 19,99 zł, przesyłka półpaletowa: 99,99 zł, przesyłka paletowa 149,99zł, przesyłka dwupaletowa 299,99 zł (w zależności od gabarytu przesyłki). Instrukcja do systemu obsługi reklamacji

  Jakie dane są niezbędne:

  1. Imię i nazwisko kupującego
  2. Adres kupującego
  3. Telefon kontaktowy
  4. Adres e-mail
  5. Numer dokumentu sprzedaży
  6. Typ dokumentu sprzedaży
  7. Szczegółowy opis wady i sposób jej powstania
    

  Jeśli reklamujesz produkt bezpośrednio w serwisie, możesz wypełnić formularz reklamacyjny na miejscu. Aby złożyć reklamację, kupujący musi przedstawić dokument zakupu - fakturę lub paragon, aby potwierdzić datę i miejsce zakupu.

  Serwis  ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji liczone od dnia dostarczenia urządzenia do serwisu.

 • Nienaprawialna usterka

  Jeśli wada zostanie oceniona przez serwis jako nienaprawialna - urządzenie zostanie wymienione na nowe.